نفتکش آدریان دریا ۱

آدریان دریا ۱ از صفحه رادارها غیب شد

زیتون– رویترز خیر داد بر اساس داده‌های ردیابی کشتی‌ها به نظر می‌آید که نفتکش گریس ۱ که به آدریان دریا۱ تغییر نام داده شده، در غرب سوریه حین حرکت در دریای مدیترانه گیرنده ‌ماهواره‌ای (ترانسپوندر) خود را خاموش کرده است. این