نعمت احمدی

مینو خالقی توپ را به زمین رییس‌جمهور بیاندازد

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: مناقشه‌ها و اختلافات پیرامون ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، میان وزارت کشور و شورای نگهبان هنوز حل نشده است. نعمت احمدی، حقوقدان در مورد موضوع رد صلاحیت

تقلیل مجازات سخنگوی حزب اعتماد ملی در دادگاه تجدیدنظر

زیتون- وکیل مدافع سخنگوی حزب اعتماد ملی از صدور رای قطعی پرونده سخنگوی حزب اعتماد ملی توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داد. نعمت احمدی توضیح داد که شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مرجع رسیدگی به رای اسماعیل