نظام پرستاری

«درامای» پرستاری در ایران و نگاه «هنری» رهبر جمهوری اسلامی

زیتون ـ فروغ ایزدی: رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با پرستاران، طبق روال سال‌های گذشته موضوع «کمبود پرستار در کشور» و مطالبات آنها را به زبان آورد در حالی که به گفته دبیرکل خانه پرستار ۱۰۰ هزار پرستار