نشست بین المللی امنیت هسته ای

چرا ایران در نشست امنیت هسته ای واشنگتن غایب است؟

زیتون- در حالی که چهارمین نشست بین المللی امنیت هسته ای روزهای پنج شنبه و جمعه (امروز و فردا) در شهر واشنگتن آمریکا برگزار خواهد شد، عدم حضور ایران در این نشست درست در زمانی که کمتر از ۹ ماه از