بایگانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۵

????نسیم نقاش زرگران اعتصاب غذای خود را شکست

زیتون– نسیم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی، پس از ۲۵ روز اعتصاب غذای خود را شکست. به گزارش «زیتون» این زندانی عقیدتی پس از آنکه وعده بررسی مجدد پرونده اش را گرفت، امروز اعتصاب غذای خود را شکست.  این نوکیش مسیحی ادامه…

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

???? نسیم نقاش زرگران با وثیقه صد میلیونی به مرخصی آمد

زیتون–  نسیم نقاش زرگران، زندانی نو کیش مسیحی امروز به مرخصی آمد. به گزارش «زیتون» این زندانی عقیدتی پس از بیش از ده روز اعتصاب غذا از بند نسوان اوین به مرخصی آمد. نسیم زرگران در همان روز در ادامه ادامه…