نرگس حسینی

یکی از دختران خیابان انقلاب: حرکتم مستقل بود

زیتون– نرگس حسینی٬ یکی از دختران انقلاب در اولین گفتگوی خود از زندان قرچک تاکید کرد که تصمیمش برای اعتراض به «حجاب اجباری» مستقل» بوده است. نرگس حسینی به امتداد گفت: «می‌خواستم کاملا از حرکت خانم (مسیح)علی نژاد جدا باشم.