نجات ابراهیمیان

اختلاق سلیقه جدی با دبیر شورای نگهبان دارم

زیتون- نجات ابراهیمیان، در گفتگو با اعتماد، تعبیر جالبی برای شغل خود برد. او سخنگویی را بلندگو می‌خواند و می‌گوید که دوست ندارد این نقش را ایفا کند. شاید با بررسی پیشینه او بتوان مقصودش را دریافت. ابراهیمیان یک حقوقدان