موسوی لارگانی

افشای فیش‌های حقوقی بر انتخابات سال آینده موثر است

زیتون-فیروزه رمضان‌زاده: ماجرای جنجالی فیش‌های حقوقی غیرمتعارف هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و دولت حسن روحانی به رغم موضع تدافعی که در ابتدای انتشار این فیش‌ها داشت حالا خود را مصمم به برخورد با متخلفان نشان می‌دهد. برکناری رییس بانک