موسوي

موضع موسوی، کروبی و رهنورد درباره انتخابات پیش رو چیست؟

زیتون- اردشیر امیرارجمند و محمد‌تقی کروبی، فعالان سیاسی منتسب به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، میزگرد و نشستی خبری به مناسبت سالگرد حصر برگزار کردند. آن‌ها از طرف کمپین “به یاد دارم” اعلام کردند که میرحسین موسوی و زهرا

ما، هم به قرآن نگاه نقدی داریم و هم به پیامبر

زیتون – طاها پارسا: روشنفکران دینی، به صورت سنتی و شریعتی کلمه دیندار نیستند؛ این را خود آنان نیز کتمان نمی کنند. روشنفکری دینی در ایران، از یک سو کتاب و سنت را مرجع و حجت خود می شمارد و