موسسه مالی اعتباری ثامن

بانک مرکزی پاسخگوی سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نیست

زیتون– در پی انتشار خبر انحلال موسسه اعتباری ثامن، سپرده گذاران این مؤسسه خواستار باز پس‌گیری سپرده‌های خود هستند و مقابل شعب این مؤسسات تجمع کرده‌اند، اما مسئولین و مدیران این مؤسسه پاسخ درستی به سپرده گذاران ثامن نمی‌دهند و