موبد

«موبدکشی» یا قتل با انگیزه مالی؟

زیتون ـ محمدرضا سرداری: آرش کسروی، موبد زرتشتیان، سوم مرداد به دست محافظش در ماهان به قتل رسید. جسد او همراه یک زن و مرد دیگر پیدا شد. گفته می‌شود انگیزه قتل اختلافات مالی بوده و دلیل آن یافتن ۱۰