مهرداد درویش پور

فرآیند جهانی شدن در تقابل با تحمیل سبک زندگی است

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده: تلاش برای تحمیل سبک‌زندگی از طریق مهندسی اجتماعی یکی از سیاست‌های ثابت در جمهوری اسلامی بوده است. سیاستی که با تغییر دولت‌ها و به رغم تغییرات نسلی  پابرجا مانده است. در هر دوره‌ای مجموعه‌ای از بگیر و ببندها و