مهدی هاشمی،علی فلاحیان،علی رازینی،محسنی اژه ای،احمد خمینی،آیت الله منتظری

بازندگان بزرگ

زیتون-سحرنصیری: دست اندرکاران پرونده مهدی هاشمی و حذف آیت‌الله منتظری، خود از بزرگ‌ترین بازنده‌های سیاست ایران شدند و پس از مدتی رهبر جدید جمهوری اسلامی