مهدی شیخ

بسیاری از نتایج اقتصادی برجام حاصل شده است

زیتون- فیروزه رمضان‌زاده:یک سال از توافق بر سر مناقشه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که به برجام مشهور شد می‌گذرد. ناظران، حل برنامه هسته‌ای مناقشه‌آمیز ایران با شش قدرت جهانی یعنی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان را