بایگانی

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

بازرگان موسس بود

ميزگرد

با حضور؛ محمد توسلی، مقصود فراستخواه، محمدجواد مظفر، محمد ترکمان، علی‌اکبر بدیع‌زادگان، نصرالله لشنی