منظر باستانی ساسانیان

یونسکو هشت اثر تاریخی ایران را به فهرست میراث جهانی افزود

زیتون– یونسکو، در تازه‌ترین نشست خود هشت اثر باستانی از ایرانی دیگر را به فهرست خود افزود. «منظر باستانی ساسانیان» تازه‌ترین اثر فرهنگی ثبت‌شده‌ی ایران در فهرست سازمان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ملل متحد، در استان فارس قرار دارد. این