منصوريان

منصوریان از بیمارستان به اوین منتقل شد

چند روز از انتخابات هفتم اسفند نگذشته، خسرو منصوریان از فعالان پرسابقه ملی ـ مذهبی و کنشگران پیشکسوت جامعه مدنی، با وجود پایان نیافتن دوره درمان، از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد. این عضو اشد نهضت آزادی ایران که