منصوره شجاعی

روزی که توران میرهادی از میان ما رفت

بعد از ظهر چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ، می‌توانست مثل هر روز و هرساعت دیگری باشد. و نوشین انصاری یار همیشه و هنوز شورای کتاب کودک و فرهنگ‌نامه، می‌توانست مثل روزهای دیگر در پاسخ ایمیل‌ها و مقاله‌هایی که برایش می‌فرستادم،

عذرخواهی قدم اول است

یک فاجعه ای رخ داده به نام فاجعه کهریزک، فاجعه‌ای که خود مرتضوی در نامه خود از آن به عنوان «حادثه هولناک» یاد کرده است. هرچند این حادثه، نخستین فاجعه و قتل عام سیاسی در تاریخ ایران پس از انقلاب