منصوره بهکیش

محکومیت یکی از بازماندگان اعدام‌های دهه شصت به زندان بلند مدت

زیتون– دادگاه تجدید نظر٬ حکم هفت سال ونیم حبس را برای منصوره بهکیش٬‌ از اعضای «مادران و خانواده‌های خاوران»٬ تایید کرد. منصوره بهکیش سال گذشته در دادگاه بدوی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محاکمه شده بود.