بایگانی

۰۱ تیر ۱۳۹۹

دعوای توییتری یاران خاتمی و روحانی

مُلک جماران؛ به نام ریاست‌جمهوری به کام حسن روحانی؟

زیتون ـ یلدا امیری: مشخص نیست که ملک ۴ هزار متری جماران که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده دقیقا متعلق به کیست و کاربرد آن چیست؟ شخص حسن روحانی، نهاد ریاست‌جمهوری؟ شاید هم  به نام ریاست‌جمهوری  و به کام ادامه…