ملكي

بازداشت چندساعته محمد ملکی و محمد نوریزاد

زیتون- ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۹۴، محمد ملکی و محمد نوری زاد توسط ماموران امنیتی – اطلاعاتی جمهوری اسلامی در چهار راه پارک وی تهران بازداشت شدند. آنها طبق قراری که قبلا بطور عمومی و علنی اعلام