بایگانی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

تاوان افشاگری علیه شهردار

وثیقه یاشار سلطانی افزایش یافت؛

زیتون- آرش بهمنی: به فاصله ۲۴ ساعت پس از بازداشت یاشار سلطانی، مدیرمسئول سایت معماری نیوز، که پیش از این با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران به دادسرای رسانه احضار شده بود، سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که اگر در ادامه…