معضل بیکاری

اظهار ناتوانی رییس جمهوری از حل معضل بیکاری

زیتون– حسن روحانی امروز (دوشنبه) در سفر به شهر خمین از افزایش تعداد بیکاران در کشور خبر داد و تاکید کرد که برای حل مسایل «درآمد و امکانات دولت در کشور محدود است.» رییس جمهوری در سخنرانی خود در خمین