بایگانی

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

تا نگویند که از یاد فراموشان‌اند

معصومه شاپوری

توضیح: خانم معصومه شاپوری از دوستان نزدیک هاله سحابی است. این خاطرات به سفارش «زیتون» مکتوب شده اند و همزمان با سالگرد درگذشت آن مرحومه، در این یادداشت منتشر می شوند.