معاون وزیر ورزش

برکناری فدراسیون چوگان با تهدید به افشای عکس های خصوصی

زیتون– گلنار وکیل‌گیلانی٬ رییس برکنار شده فدراسیون چوگان در گفت‌وگو با اعتماد توضیح داد که با تهدید به افشای عکس‌های خصوصی و خانوادگی‌اش مجبور به استعفا شده است. به گفته وکیل‌گیلانی٬ رییس پیشین این فدراسیون به بهانه‌های مختلف قصد دخالت