معاونت محیط زیست

صادرات خاک ایران ممنوع شد

زیتون- مسعود منصوری، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها، با اشاره به ممنوعیت قانونی صدور خاک از «دستگاه‌‌های متولی» خواست با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند. حسن روحانی، رییس جمهوری و معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست پیشتر نسبت