مصطفی

اجرای دستور خدا؛ از مصطفی پورمحمدی تا ابوبکر بغدادی

۱.(به گمانم) در آستانه‌ی رأی اعتماد از مجلس دهم بود که مصطفی پورمحمدی حضور خود را در هیات مرگ انکار کرد و گفت «اینکه من در دهه ۶۰ فهرستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند

تاج زاده: باید از شعار «عبور از روحانی» بپرهیزیم

زیتون– مصطفی تاجزاده  در نخستین گفتگوی خود پس از آزادی به روزنامه آرمان  با تاکید بر اینکه «نباید چالش‌های جریان اصلاحات را تنها به تندروی‌ها تقلیل داد بلکه کندروی‌ها را نیز باید در سرنوشت جریان اصلاحات تاثیرگذار قلمداد کرد» گفت : «باید از