مصادره،فیروزآبادی،ستاد کل نیروهای مسلح،بنیاد مستضعفان،بنیاد شهید،ستاد اجرایی فرمان امام