مصادره،فیروزآبادی،ستاد کل نیروهای مسلح،بنیاد مستضعفان،بنیاد شهید،ستاد اجرایی فرمان امام

۴۰ سال مصادره

زیتون-احسان مهرابی: ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب در ایران، بنیاد مستضعفان، نهاد اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، همچنان به دنبال مصادره ساختمان‌ها است و برای کسانی که این ملک‌ها را معرفی کنند«حق الکشف» می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب