مصادره

عطا و لقای «شاهزاده»

زیتون ـ مهسا محمدی: دو روز پیش رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران در  یک سخنرانی در انستیتو واشنگتن در آمریکا سخنانی گفت که انعکاس نسبتا گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان و حتی خارج از فضای فارسی داشت. در شبکه‌های مجازی

برج متعلق به بنیاد علوی در آمریکا مصادره نمی شود

زیتون– دادگاه تجدید نظر نیویورک حکم دادگاه بدوی برای مصادره و فروش برج آسا، متعلق به بنیاد علوی و شرکت آسا را رد کرده است. دادگاه قبلی به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر و چند بمب‌گذاری دیگر مجوز دریافت غرامت