بایگانی

۲۶ آذر ۱۳۹۷

پیشنهادات رضا پهلوی و موافقان و مخالفان آن

عطا و لقای «شاهزاده»

زیتون ـ مهسا محمدی: دو روز پیش رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران در  یک سخنرانی در انستیتو واشنگتن در آمریکا سخنانی گفت که انعکاس نسبتا گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان و حتی خارج از فضای فارسی داشت. در شبکه‌های مجازی ادامه…

۳۰ تیر ۱۳۹۵

برج متعلق به بنیاد علوی در آمریکا مصادره نمی شود

زیتون– دادگاه تجدید نظر نیویورک حکم دادگاه بدوی برای مصادره و فروش برج آسا، متعلق به بنیاد علوی و شرکت آسا را رد کرده است. دادگاه قبلی به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر و چند بمب‌گذاری دیگر مجوز دریافت غرامت ادامه…