مشکل

مشکلات فعلی و عملی‌ برجام

بسیاری در ایران، خصوصا در بخش صنعت و تجارت کشور، بی‌صبرانه منتظر عملی‌ شدن برجام هستند. برجام به عنوان یک قرارداد بین‌المللی هیچ مشکلی ندارد.