مشکل

مشکلات فعلی و عملی‌ برجام

بسیاری در ایران، خصوصا در بخش صنعت و تجارت کشور، بی‌صبرانه منتظر عملی‌ شدن برجام هستند. برجام به عنوان یک قرارداد بین‌المللی هیچ مشکلی ندارد. دولت آمریکا مشکل خاصی‌ برای عملی‌ شدن آن ایجاد نکرده است. برعکس، وزیر امور خارجه