بایگانی

۱۱ اسفند ۱۳۹۵

????محکومیت مشاور مهدی کروبی به اتهام انتقاد از سپاه

زیتون– محمد نوری، مشاور مهدی کروبی به اتهام «انتقاد از سپاه» به سه ماه زندان محکوم شد. به گزارش «زیتون» او پس از انتقاد از سپاه در یک سخنرانی، محاکمه و به سه ماه زندان محکوم شد. این حکم که تایید ادامه…