مشاور امور بین الملل رهبری

ولایتی: برخی شروط رهبری در برجام عملی نشد

زیتون- علی اکبر ولایتی، عضو هیات نظارت بر اجرای برجام گفت که به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد. رهبر جمهوری اسلامی در یکی از