بایگانی

۰۵ دی ۱۳۹۶

دفاع از حقوق مسلمانان در گروی مرزبندی با متحدان سیاسی

جمهوری اسلامی نسل کشی مسلمانان میانمار را محکوم نکرد

زیتون– جمهوری اسلامی ایران٬ شب گذشته٬ در رای گیری یکشنبه شب قطعنامه پایان دادن به سرکوب سازمان یافته مسلمانان میانمار در مجمع عمومی ملل متحد غایب بود. نماینده ایران در سازمان ملل متحد از رای دادن علیه دولت میانمار به ادامه…