مسعود باستانی

???? لغو مراسم سخنرانی مسعود باستانی روزنامه‌نگار به مناسبت روز دانشجو

زیتون- براساس هماهنگی و برنامه ریزی های قبلی صورت گرفته توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اشراق بجنورد، قرار بود تا مسعود باستانی با موضوع «انتخابات ۹۶ در بستر جنبش های اجتماعی» که قرار بود در روز ۱۶ آذر و گرامیداشت