مریم فرجی

خبر قتل مریم فرجی تایید شد

زیتون– خبر قتل مریم فرجی٬ از فعالان سیاسی و اجتماعی که در پی اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود٬ تایید شد. متأسفانه امروز ، تعلق جنازه ای که پیدا شده به مرحومه مریم فرجی مورد تأیید قرارگرفت