مرگ مشکوک

فرزند آیت‌الله طالقانی: هنوز هم به مرگ پدرم مشکوک هستم

زیتون– مهدی طالقانی٬ فرزند آیت‌الله محمود طالقانی٬ گفت که همچنان نسبت به مرگ پدرش مشکوک است. محمود طالقانی، از چهره‌های ارشد انقلاب، رییس‌ شورای انقلاب و از بنیان‌گذاران نهضت‌آزادی ایران در شهریور ۱۳۵۹، و بنابر اعلام‌رسمی، به‌سبب حمله‌قلبی درگذشت. مهدی