مرتضی الویری

مرتضی الویری: تسخیر سفارت آمریکا کار اشتباهی بود

زیتون– مرتضی الویری، یکی از دانشجویان «پیرو خط امام» که در اشغال سفارت آمریکا در تهران نقش داشتند، گفت آن کار «اشتباه بزرگی» بود. الویری در گفت‌و‌گو با سایت عصر ایران، گفت: «بسیاری از دوستان ما در زمان اشغال سفارت