بایگانی

۱۶ اسفند ۱۳۹۶

حامی اصلی دادستانِ جان‌ستان

«حکمیت» آیت‌الله خامنه‌ای در ماجرای یک قتل

زیتون-حسام فریدنی: سعید مرتضوی «در سطحی نیست که بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند». این سخنان محسن آرمین، درنطق پیش از دستور مجلس ششم درباره قتل زهرا کاظمی بود. اینک پس از ۱۴ سال علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد ادامه…