بایگانی

۲۸ مرداد ۱۳۹۷

نمونه‌ای دیگر از مذاکرات مخفی جمهوری اسلامی

جنگ آشکار و صلح پنهان

زیتون ـ مهسا محمدی: همان زمان که طلاب و اساتید حوزه علمیه قم در تجمع ضد مذاکره و ضد فساد خود به کسی که «مذاکره شعار» اش است مرگی در « استخر فرح» را وعده می‌دادند، حسن روحانی از مذاکرات ادامه…