بایگانی

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

پرونده ویژه «زیتون» | تجربه‌ای که تکرار نشد

کتابخانه و مدارسی برای تربیت روحانیون سیاسی

زیتون-حسام فریدنی: مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان، اخیرا در مصاحبه‌ای از کتابخانه سیاسی حوزه علمیه قم به عنوان یکی از تجربه‌های موفق یاد کرده است؛ تجربه‌ای که البته به گفته او، دیگر تکرار نشده است. کتابخانه‌ای که بر پایه تجربه‌ای ادامه…