محمد قوچانی

توقف داوطلبانه انتشار هفته‌نامه صدا

زیتون- محمد قوچانی، سردبیر هفته‌نامه صدا، خبر از آن داد که این نشریه تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد. دلیل این مساله انتشار مطلب طنزی از آیدین سیارسریع با عنوان «آسوده بخوابید؛ رابین هود نمی‌آید» درباره عدم حضور محمود احمدی‌نژاد