بایگانی

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

پهلوان سوپرشارژ هشت‌سیلندر ۴×۴ ‌

گفتگو با محمد قائد

وقتی نودین، گرویدنش را با بوق‌وکرنا اعلام می‌کند چه‌بسا قصدش آزردن دیگران باشد، مانند روژه گارودی فرانسوی یا ادواردو آنیـلی از خانواده صاحبان کمپانی فیات. محمدعلی هم پنهان نمی‌کرد