محمد فاضلی

قالیباف؛ کاندیدایی که ادعای پیامبری کرد!

محمدباقر قالیباف ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ سخنی در بیانیه‌ ثبت نام انتخاباتی‌اش گفت که ثابت می‌کند او پیامبر اقتصاد ایران است زیرا معجزه اقتصادی می‌کند و شایسته لقب پیامبر اقتصاد ایران است. او گفته است «من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد