محمد علی

پهلوان سوپرشارژ هشت‌سیلندر ۴×۴ ‌

وقتی نودین، گرویدنش را با بوق‌وکرنا اعلام می‌کند چه‌بسا قصدش آزردن دیگران باشد، مانند روژه گارودی فرانسوی یا ادواردو آنیـلی از خانواده صاحبان کمپانی فیات. محمدعلی هم پنهان نمی‌کرد