بایگانی

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

جهان من ایران است

گفتگو با محمدرضا شجریان

جای بسی خرسندی است که یک بار دیگر ثابت می‌شود که خورشید برای بازآمدن است که می‌رود و این رفتن‌های کوتاه مدت و باز آمدن، خبر از ماندگاری و انس و همدلی ملی می‌دهد. کدام همدلی بهتر، و شادمانه‌تر از ادامه…