محمد حسینی

حسینیه درکه به آتش کشیده شد

زیتون– بامداد امروز (پنجشنبه) حسینیه درکه تهران به آتش کشیده شد. جلال ملکی٬ سخنگوی آتش نشانی تهران اعلام کرد ساعت ۱و ۴۵ دقیقه بامداد امروز

حجاب پدیده‌ای فرهنگی متأثر از تمدن‌ها

حجاب یا پوشش دینی زنان در ادوار مختلف بر حسب تکامل ابزاری و روحی (تمدنی- فرهنگی) اشکال مختلف را تجربه کرده است، لذا اگر ما در عصر جدید بر حسب تکامل تمدن های نوین،شاهد فرهنگ های جدید در حوزه‌ی پوشش زنان و در حوزه‌ی پوشش دینی آنان باشیم، امریست طبیعی و چندان غریب و نامأنوس نیست