محمد حسن محقق معین

تحلیلی سیاسی از فرایند و نتایج انتخابات

هشت ماه پیش نوشتم: “سلام بر همه ی همراهان! علیرغم تبلیغات ۲۴ ساعته دستگاه های تبلیغاتی نظام جمهوری اسلامی در توجیه مخالفت با توافق ایران با جامعه جهانی نظرسنجی های دستگاه های تحقیقاتی این نظام نشان می دهد که خواست