بایگانی

۲۱ بهمن ۱۳۹۴

 گفتگو با محمدتقی کروبی:

مردم نباید بابت حصر رهبران جنبش سبز عذاب وجدان داشته باشند

محمدتقی کروبی

زیتون- آیدا قجر: حصر رهبران جنبش سبز به زودی وارد ششمین سال خود می‌شود و علیرغم وعده‌های دولت هنوز تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده است. میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی در ۶ سال گذشته به دلیل شرایط ادامه…