محمد ارکون

فلسفه و دین؛ بین تعامل و کشمکش

در ارتباط با تعامل، دو شخصیت برجسته فلسفی، افلاتون و ارسطو، اصلی‌ترین افراد در ساخت الهیات یهودی، مسیحی و اسلامی بودند که با انتشار عهد عتیق (نسخه یونانی عهد عتیق) که بین سال‌های ۲۵۰ تا ۱۳۰ قبل از میلاد مسیح