بایگانی

۱۱ مهر ۱۳۹۶

دل‌آشوب پاشنه آشیل اصلاح‌طلبی‌ام

گفت و گو با محمدرضا تاجيك

  «حال و هوای اصلاحات و اصلاح‌طلبان چگونه است و چه ویژگی می‌شود برای آنان متصور بود؟» پاسخ به این پرسش کلیدی با نگاهی معطوف به سبک تعامل رفرمیست‌های ایرانی و اعتدالگرایان با محوریت حسن روحانی تنها از دریچه بررسی ادامه…

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

زمان بازنشستگی ژنرال‌ها فرا رسیده است

گفت‌وگو با محمدرضا تاجيك

بسیاری از دوستان اصلاح‌طلبی ما فقط زمان انتخابات‌ صدای‌شان شنیده می‌شود و صورت و هیبت‌شان دیده می‌شود. اما از فردای انتخابات کجایند؟ چقدر برای جوانان برنامه دارند؟ چقدر برای اعتلا و شکوفایی و کارآمدی گفتمان اصلاح‌طلبی و نشر و رسوب آنان در لایه‌های مختلف اجتماعی فعالند؟

۱۶ اسفند ۱۳۹۴

ظهور ‌جنبش جدید اجتماعی

گفتگو با محمدرضا تاجيك

خیلی از بازی‌ها و تعاریف را فروریختند. همگان باید این رخداد را فهم کنند. این رخدادی است که حادث شده خواه پند گیر و خواه ملال. خیلی مهم است که آیا عده‌ای شروع کنند به فرافکنی کردن و در پس آن دست‌ها، توطئه‌ها و نظریات شیطانی دیدن یا آنکه راه‌شان را با راه مردم و خواست مردم یکی کردن